Eğitimde Kalite Nasıl Yükselir?

Ülkemizde eğitimin durumu içler acısı haldedir. Birçok eğitimci bunun farkındadır. Bu gerçeği değiştirmek istiyorsanız öncelikle bu durumun sebepleri üzerine odaklanmalısınız. Olumsuz bir durumu kaldırmanın en pratik yolu olumsuzluğa neden olan etmenleri tespit edip kaldırmaktır. Eğitim bütünlük ilkesinde yürütülmelidir. Eğitime katılan bütün etmenler eğitime hizmet etmelidir. Sadece öğretmenin ya da öğrencinin mücadelesi ile olacak bir iş değildir. Eğitim konusunda herkese görevler düşer. Herkes görevini hakkıyla yerine getirdiği zaman eğitimde kalkınma yaşanır.

Eğitim konusunda devlete düşen görevler şunlardır:

 • Verimli bir öğrenme ortamı oluşturmak.
 • Eğitim mekânlarını fiziki açıdan güçlendirmek.
 • Eğitim sistemini öğrenci seviyesine indirmek.
 • Maddi durumu iyi olmayan çocukların eğitimine katkıda bulunmak.
 • Eğitimde sağlam ve başarılı sistemler uygulamak
 • Dönem başlarında eğitimi hazır hale getirmek.
 • Okulların öğretmen, idareci ve hizmetli ihtiyacını karşılamak.

Eğitim konusunda ailelere düşen görevler şunlardır:

 • Evde verimli bir öğrenme ortamı oluşturmak.
 • Çocuklarının okul için temel ihtiyaçlarını karşılamak
 • Çocuklarını eğitim konusunda yalnız bırakmamak
 • Çocukların kaynak ihtiyacını karşılamak
 • Çocuklarını zengin öğrenme ortamına sokmak
 • Çocuklarına destek olup onları okuma konusunda yüreklendirmek
 • Çocukların başarı, devam gibi durumlarını sürekli takip etmek

Eğitim konusunda öğrencilere düşen görevler şunlardır:

 • Üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olmak.
 • Okula zamanında girip, devamsızlık yapmamak.
 • Ödevlerini zamanında ve eksiksiz yapmak,
 • Öğretmenlerine ve arkadaşlarına saygıda kusur etmemek,
 • Çalışmak ve öğrenmek için kendine imkân yaratmaya çalışmak,
 • Dersi dinlemek, anlamaya ve öğrenmeye çalışmak
 • Temiz, tertipli ve düzenli bir öğrenci olmaya çalışmak

Eğitim konusunda öğretmenlere düşen görevler şunlardır:

 • Sınıfı öğrenmeye verimli hale getirmelidir.
 • Dersi öğrencinin seviyesine indirerek anlatmalıdır.
 • Derse planlı ve hazırlıklı bir biçimde girmelidir.
 • Çocukların başarısını yakından takip edip not almalıdır.
 • Dersi zenginleştirecek etkinlikler hazırlamalıdır.
 • Çocukların devamsızlık durumlarını takip edip bu duruma çözüm bulmaya çalışmalıdır.
 • Verilen ödevleri takip edip, yapılan yanlışları sınıfta düzeltmelidir.

Eğitim konusunda topluma düşen görevler şunlardır:

 • Eğitim kurumlarına yakın yerlerde öğrencinin ahlakını bozacak mekânların açılmasına müsama göstermemek.
 • Öğretmenlere gerekli saygı ve itibarı göstermek
 • Kötü durumlara sert tepkiler vererek kötülüğün yaygınlaşması önlenmelidir.
 • Öğrenciyi yolunacak bir kaz olarak görmekten çıkılıp, onlarında bir insan olduğunun farkına varılması gerekir.
 • Öğrenen ve öğretene saygı duymayı bilmeli, öğrenmenin önünde engel teşkil etmemelidir.
 • Eğitim kurumlarını kutsal kabul edip bu mekanlara zarar verenlere dur demesini bilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. eğitimde kalite nasıl yükselir Eğitimde Kalite Nasıl Yükselir? için yorumda bulun

  Eğitimde Kalite Nasıl Yükselir? için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Eğitimde Kalite Nasıl Yükselir? için ilk yorumu yapabilirsin.